Master Plan

No. Uraian Target Waktu
1 Pengurusan Perizinan Penyelengaraan Lembaga Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C 2018
2 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C 2018 dan seterusnya
3 Persiapan dan Pengurusan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja  ( LPK) 2021
4 Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja  ( LPK) 2021 dan seterusnya